Home Schools Services FAQs Cool Links Contact Us
 
หลักสูตรและค่าเล่าเรียน
ข้อมูลทั่วไปและระบบการศึกษา
เรื่องน่ารู้สำหรับผู้จะไปศึกษาต่อ
ข้อสอบประเภทต่างๆ
อัตราแลกเปลี่ยน
We are TIECA's Member
TIECA Member
Work & Travel in USA
Work & Travel in USA
Line ID : Oh-Supaporn
line id : oh-supaporn
Facebook Page
Facebook Education Abroad
 
Summer UK 2017 - Bradfield College & Goldsmiths University
UK Study Tour 2016 เรียนภาษาอังกฤษและทัศนศึกษา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2560 กับสถาบัน Bradfield College และ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2560 Goldsmiths University นักเรียนจะได้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษช่วงเช้า และช่วงบ่ายสนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในอังกฤษมากมาย
Bradfield College สถาบันตั้งอยู่ในเมือง Reading ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านละครกรีกโบราณ ใช้เวลาเดินทางจากสถาบันไปยังตัวเมืองเพียง 20 นาที และอยู่ห่างจากเมือง London เพียง 1 ชั่วโมง เป็นโรงเรียนประจำ (Boarding School) ตัวอาคารของโรงเรียนออกแบบตามสถาปัตยกรรมโกธิคสวยงาม

โปรแกรม Bradfield College / ค่าใช่จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 4 สัปดาห์ 186,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรแกรม Bradfield College / ตารางกิจกรรม

Goldsmiths University ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของ London ใกล้กับแหล่งมรดกโลก Maritime Greenwich อีกทั้งยังเป็นจุดที่สามารถเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของ London ได้อย่างง่ายดาย Goldsmiths University เป็นส่วนหนึ่งของ University of London มีชื่อเสียงด้านศิลปะ การแสดง และดีไซน์ ติดอันดับ 1 ใน 50 สถาบันดีเด่นด้านศิลปะของโลก

โปรแกรม Goldsmiths University / ค่าใช่จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 4 สัปดาห์ 202,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรแกรม Goldsmiths University / ตารางกิจกรรม

 
University of the Arts London หลักสูตร 4 สัปดาห์ ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2560
University of the Arts London
University of the Arts London เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ติดอันดับ 6 ของโลก มีนักเรียนต่างชาติมากมายทั้งจากยุโรปและเอเซีย สามารถเลือกไปเรียนได้ 4 สัปดาห์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม 2560 การเรียนการสอนผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ และการเรียนศิลปะไปด้วยกัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยแต่ละสัปดาห์จะมีหัวข้อเกี่ยวกับงานศิลปะที่มีชื่อเสียงต่างๆ ของประเทศอังกฤษมาให้น้องๆ ได้ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความเห็นกัน
 • ค่าใช่จ่ายโปรแกรม 4 สัปดาห์ 222,000 บาท (*กรณีเรียน Arts เพิ่ม 750 ปอนด์)
 • พักกับ Host Family รวมอาหาร 3 มื้อ
 • ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท ในวันที่สมัคร ส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560
 • ราคาโปรแกรมนี้สำหรับเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไปเท่านั้น กรณีไม่สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ จะจัดให้เรียนแบบเดี่ยวแทน (โปรแกรม Academic และ English Plus Arts) สามารถสอบถามค่าโปรแกรมได้ที่ 081-8364042
 • รายละเอียดเพิ่มเติม โปรแกรม UAL / ตารางกิจกรรม
 
Istituto Europeo di Design เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

สำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านดีไซน์ (Design) ขอแนะนำสถาบันทางด้านแฟชั่นและดีไซน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป Istituto Europeo di Design มีโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า 50 โปรแกรม จำนวนนักเรียนกว่า 8,500 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลก

One Year Basic Intensive Courses (หลักสูตร 1 ปี)
 • สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานหรือจบทางด้านดีไซน์มาก่อน
 • ค่าเล่าเรียน 10,800 EURO หรือประมาณ 432,000 บาท
 • การรับเข้าเรียน - High School Certificate + Official Transcript + TOEFL 450
 • สาขาวิชาเช่น Interior Design, Industrial Design, Fashion and Textile Design, Jewellery Design, Accessiories and Shoe Design, Fashion Marketing and Communication
Master Courses in Design or Management (หลักสูตร 1 ปี)
 • ค่าเล่าเรียน 14,800 EURO หรือประมาณ 592,000 บาท
 • การรับเข้าเรียน - Official Transcript ( Bachelor Degree Specialized) + 2 Years Experience in a related filed to Master + Portfolio + TOEFL 550
 • สาขาวิชาเช่น Interior Design, Industrial Design, Light Design, Fashion and Textile Design, Jewellery Design, Packaging Design
 
หลักสูตร Direct Entry Golden Gate University & University of La Verne

สำหรับนักเรียนที่ไม่มีผลสอบ TOEFL สามารถเรียนภาษาแบบ Direct Entry ระบบการเรียนภาษามีทั้งหมด 12 Level (1 Level = 4 สัปดาห์) จบแล้วสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทในสาขาต่างๆ เหล่านี้ได้ทันที

Golden Gate University - San Francisco
 • MS in Integrated Marketing Communication
 • MS in Human Resource Management
 • MS in Information Technology Management
 • MS in Taxation (9 Months)
 • MS in Accountancy
 • MS in Finance
 • MS in Financial Planning
 • MA in Psychology
University of La Verne - Los Angeles
 • MS Leadership and Management
 • Master of Public Administration
 • Master of Business Administration (MBA)
หมายเหตุ (University of La Verne)
สำหรับหลักสูตร MBA นักเรียนที่มี GPA ต่ำกว่า 2.5 จะต้องยื่นผลคะแนน GMAT ขั้นต่ำ 500
นักเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ Level 12 และเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีหรือโท จะได้รับทุนการศึกษา 5,000 USD