Home Schools Services FAQs Cool Links Contact Us
 
หลักสูตรและค่าเล่าเรียน
ข้อมูลทั่วไปและระบบการศึกษา
เรื่องน่ารู้สำหรับผู้จะไปศึกษาต่อ
ข้อสอบประเภทต่างๆ
We are TIECA's Member
TIECA Member
Work & Travel in USA
Work & Travel in USA
Line ID : Oh-Supaporn
line id : oh-supaporn
Facebook Page
Facebook Education Abroad
 
คำถามที่พบบ่อย - Frequently Asked Questions

การสมัครเรียนกับบริษัทที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมีข้อดีอย่างไร

นักเรียนจะได้รับความสะดวกและคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ การเลือกหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสม การจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเรียน และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ การเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้แก่นักศึกษา การยื่นขอวีซ่า การจัดหาที่พัก และบริการรับส่งที่สนามบิน รวมถึงรับจองตั๋วเครื่องบิน (ในบางมหาวิทยาลัยนักเรียนอาจจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัคร)

การสมัครเรียนกับทางบริษัท Education Abroad ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาที่บริษัทเป็นตัวแทน บริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมจากหน้าที่รับผิดชอบของบริษัท เช่น นักศึกษาที่มีความประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้หรือต้องการบริการรับส่งที่สนามบิน

การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศมีข้อดีกว่าการเรียนในเมืองไทยอย่างไร

การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศมีข้อดี คือ โดยทั่วไปพัฒนาการทางด้านภาษาจะรวดเร็วกว่า เนื่องจากนักศึกษาต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รวมทั้งเอกสาร การเรียนและวิธีการเรียนการสอนในต่างประเทศ มีความหลากหลายมากกว่า อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า

การยื่นขอวีซ่าจะต้องดำเนินการเองหรือว่าทางบริษัทจะช่วยดำเนินการให้

ทางเราจะรับดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้เฉพาะนักศึกษาเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น สำหรับประเทศอื่นๆ ทางเราจะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและการเตรียมเอกสารที่จำเป็น ประกอบการยื่นขอวีซ่า

หากต้องการไปเรียนหลักสูตรปริญญาโทในต่างประเทศต้องใช้เวลาเรียนประมาณกี่ปี และจะต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนหรือไม่

ขึ้นอยู่กับประเทศที่ต้องการจะไปเรียน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1.5- 2 ปี แต่มีบางหลักสูตรใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี สำหรับประสบการณ์การทำงานนั้นขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่จะไปเรียนด้วย เช่น หากต้องการเรียนหลักสูตร MBA อาจจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี แต่ในบางมหาวิทยาลัย จะเปิดสอนหลักสูตร MBA สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน

หากพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี แต่อยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะฟัง พูด อ่านและเขียนได้

หากพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีเลย คงจะต้องใช้เวลาเรียนภาษาประมาณ 1 ปี แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพยายาม และความตั้งใจด้วย หากตั้งใจจริงและมีความมุมานะอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านั้น

อยากจะเรียนต่อปริญญาโท MBA ในอเมริกา จำเป็นต้องสอบ GMAT ด้วยหรือเปล่า

การจะสมัครเรียน MBA ในอเมริกาส่วนใหญ่จะต้องยื่นผลสอบทั้ง TOEFL และ GMAT แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องยื่นผลสอบ GMAT

จะไปเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองนอก จำเป็นต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS ก่อนหรือไม่

ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทางสถาบันการศึกษานั้นๆ จะมีการจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เพื่อจะสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

มีประเทศไหนบ้างที่สามารถไปเรียนพร้อมกับทำงานได้

มี 2 ประเทศคือประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ ที่นักเรียนสามารถทำงาน Part-Time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย